Fokprogramma Australian Labradoodle: 

De Australian Labradoodle is een echte gezinshond en wij zijn van mening dat de beste manier om dit ras te fokken gewoon de huiselijke sfeer is. De pups worden op deze manier natuurlijk op de best mogelijke manier gesocialiseerd en worden vanaf het begin in huiselijke sfeer opgevoed, inclusief kinderen en andere honden. Wij hebben het geluk dat wij genoeg ruimte in de huiskamer hebben om de pups (en moeder) tijdens de bevalling en de periode daaropvolgend in een afgeschermde ruimte te laten verblijven om zodoende in alle rust haar pups ter wereld te kunnen brengen en nadien te kunnen genieten van haar pups. Wanneer de pups groot genoeg zijn om op ontdekking uit te gaan zal mama er in de nacht niet meer zelf verblijven. Wanneer het weer het toelaat kunnen ze lekker ravotten in de tuin.

Nieuwe nesten: 

Amber, Åsa, Ivy, Charly, Norah, Ruby en Bobbie zullen in 2024 worden gedekt. Sterre, Cato en Floortje mogen  worden ingezet vanaf het moment dat ze zijn goedgekeurd. Wij hebben weer voldoende plek op onze wachtlijst. Voor actuele info klik op Geplande nesten

Nest van Australian Labradoodle Coco

Wachtlijst

Net als (vrijwel) iedere andere Australian Labradoodle fokker hebben wij een wachtlijst. Wij hielden altijd een gemiddelde wachttijd aan van maximaal 12 maanden, maar dat is tegenwoordig gelukkig niet meer zo extreem. Soms duurt het zelfs maar een paar maanden. De wachttijden zijn een schatting aangezien wij volledig van moeder natuur afhankelijk zijn en dus ook van het aantal pups dat onze dames krijgen. Wij gaan standaard uit van zes pups per miniatuur nest en zeven voor de mediums. Meestal zijn het er meer, maar wij maken liever iemand extra blij dan dat wij een aankomende pupkoper moeten mededelen dat ze toch niet in aanmerking komen voor een pup. Op onze site geven wij een indicatie aan wanneer wij weer pups verwachten met daarin de te verwachtte periode van dekking en of er nog ruimte is voor dat nest op de wachtlijst of op de reservelijst. Onze ervaring leert dat er altijd mensen afhaken die in aanmerking komen voor een pup doordat ze reeds een pup hebben of geen interesse meer hebben door externe factoren. De geplande nesten staan op de volgorde die wij verwachten, maar het kan zo zijn dat een andere hond eerder/later wordt gedekt dan wij hebben ingeschat. De plek op de wachtlijst is voor ons meestal bepalend en niet of de aankomende pupkoper zich heeft ingeschreven op het dat moment voor ons ingeschatte nest.

Kennismakingsdagen

Deze dagen zullen in het vervolg alleen nog maar toegankelijk zijn voor de belangstellenden die zich bij ons hebben ingeschreven op de wachtlijst. We krijgen zoveel “eendagsvliegen” vandaar dit besluit.

Nieuwe regels EU

De EU heeft de regels gewijzigd voor het importeren van pups, maar ook voor het exporteren waardoor wij in principe geen pups meer aan het buitenland kunnen verkopen voordat de pup minimaal 15 weken is. Dit geldt ook voor de belangstellenden uit België.

Bent u van plan een Australian Labradoodle pup te kopen bij een buitenlandse fokker? Houd er dan rekening mee dat vanaf 29-12-2014 honden onder 15 weken Nederland niet meer in mogen!

Vanaf deze datum moet elke hond die Nederland binnenkomt, dus ook een pup, een geldige rabiës enting hebben. De rabiës vaccinatie mag pas vanaf 12 weken gegeven worden (ook als de fabrikant van het vaccin een jongere leeftijd opgeeft!) en is pas geldig 3 weken na het toedienen. De pup is dan inmiddels minstens 15 weken oud en mag dan pas de grens over.

Tot nog toe was voor pups die uit EU landen naar Nederland kwamen een uitzondering mogelijk en konden ze tot een leeftijd van 3 maanden zonder rabiës vaccinatie worden meegenomen. Om insleep van rabiës te voorkomen wordt deze uitzondering opgeheven. Dit betekent bovendien dat grote partijen jonge pups die uit het buitenland, vooral uit Oost-Europa, Nederland worden binnengebracht, ook niet meer zijn toegestaan als de dieren nog geen 15 weken oud zijn en geen geldige vaccinatie tegen rabiës hebben.

Voor wie een pup wil kopen bij een buitenlandse fokker, betekent dit dat men met de fokker overeen moet komen dat de pup tot hij 15 weken oud is bij de fokker kan blijven. Dat betekent ook dat het nog belangrijker is dat de fokker veel aan socialisatie doet, omdat de pup nu zijn hele eerste socialisatieperiode bij de fokker door zal brengen. Hij moet daar kennis kunnen maken met allerlei verschillende mensen en kinderen, met andere honden, met huiselijke geluiden en omstandigheden, maar ook buitensituaties zoals straten met verkeer of met andere dieren. Ga dus voor u een dergelijke koop sluit, goed na of de fokker van uw keuze hieraan kan voldoen!

Overleg bijtijds als u een dier van een buitenlandse fokker wilt aanschaffen. 

Australische Labradoodle

Voor de zoekmachines is het niet mogelijk om onderscheid te maken tussen de Australian Labradoodle en de Australische Labradoodle. Wij gebruiken meestal de Engelse Australian Labradoodle beschrijving, maar voor Google zetten we ook af en toe de Nederlandse Australische Labradoodle in de tekst.

Wij hebben vijf volwassen miniatuur (Ivy, Åsa, Charly, Amber en Alice) Australian Labradoodles en drie mediums (Bobbie, Norah en Ruby). Vanaf  2024 komen daar (na keuringen) Sterre, Cato en Floortje bij.

WALA en ALAEU

Door het verkopen van pups op basis van een contract konden wij geen lid meer zijn van ALFA-Europe en zijn daar dan ook vertrokken. De ALAEU sluit de Irish Soft Coated Wheaten uit en de MDBA vinden wij geen meerwaarde vandaar dat wij sinds kort lid zijn geworden van de WALA. Niet al onze honden kunnen daar lid van worden vanwege de Wheaten lijn.
Wij hanteren de gezondheidseisen van de ALAEU omdat deze uitgebreider zijn dan die van de WALA. Al onze fokhonden worden getest op HD en ED. Deze foto’s worden naar de OFA in Amerika gestuurd ter beoordeling. Ze krijgen elk jaar hun oogonderzoek bij een oogspecialist en allemaal zijn ze middels DNA onderzoek getest op de volgende ziektes:
• Degeneratieve Myelopatie, DM
• Exercise Induced Collapse, EIC
• prcd PRA
• ECVO oogtest (jaarlijks)
• Improper Coat

Deze testen zitten allemaal in het combipakket die wij aanvragen bij het Van Haeringen Laboratorium. De uitgebreide DNA testen doen wij vanaf 2017. Daarvoor was het alleen Improper Coat, prcd PRA en eventueel de vachtkleuren. De fokhonden die voor 2017 zijn geboren zijn dan ook alleen met deze laatste testen gedaan.

De pupkoper ontvangt van ons een stamboom met daarin ook de DNA-profielen van beide ouders, het DNA-certificaat van de pup en een USB-stick met alle films en foto’s die tijdens de kraamperiode zijn gemaakt.

Prijs

Conform de voorwaarden van de grondleggers van dit geweldige ras zijn wij verplicht de Australian Labradoodle pups te laten castreren/steriliseren. Bij ons is het alleen mogelijk om een pup te kopen met een contract waarin staat dat de pup binnen 12 maanden “geholpen” moet worden. De prijs bedraagt € 2.500 voor nieuwe aanmeldingen. De pupkoper dient zelf de operatie voor rekening dient te nemen. Meer info kunt u altijd bij ons opvragen.

In de prijs zit eveneens het DNA profiel en de stamboom.

Aanbetaling; € 100 voor plaatsing op de wachtlijst (dit bedrag wordt verrekend met daadwerkelijke aankoop).Voor iedere verkochte Australian Labradoodle pup storten wij € 10 op de rekening van DierenLot. Deze organisatie verzorgt wereldwijd hulp aan alle dieren in nood. Bij annulering wordt het inschrijfgeld niet terugbetaald.

Zorg en allergie

Wij hebben voortdurend contact met onze eigen dierenarts. Dit gebeurt gedurende de zwangerschap, maar ook tijdens en na de bevalling. Na de bevalling worden de pups door hun volledig onderzocht. Natuurlijk worden alle pups ingeënt en worden alle officiële papieren overhandigd aan de koper. Eveneens zal de nieuwe eigenaren zoveel mogelijk informatie van ons meekrijgen die wij wenselijk vinden. Wanneer er onverhoopt toch een allergie op zal treden binnen 12 maanden zullen wij een ander baasje zoeken. Uw geld krijgt u dan natuurlijk terug.