Info pupkopers

Fokprogramma Australian Labradoodle: 

De Australian Labradoodle is een echte gezinshond en wij zijn van mening dat de beste manier om dit ras te fokken gewoon de huiselijke sfeer is. De pups worden op deze manier natuurlijk op de best mogelijke manier gesocialiseerd en worden vanaf het begin in huiselijke sfeer opgevoed, inclusief kinderen en andere honden. Wij hebben het geluk dat wij genoeg ruimte in de huiskamer hebben om de pups (en moeder) tijdens de bevalling en de periode daaropvolgend in een afgeschermde ruimte te laten verblijven om zodoende in alle rust haar pups ter wereld te kunnen brengen en nadien te kunnen genieten van haar pups. Wanneer de pups groot genoeg zijn om op ontdekking uit te gaan zal mama er in de nacht niet meer zelf verblijven. Wanneer het weer het toelaat kunnen ze lekker ravotten in de tuin.

Nieuwe nesten: 

Indy, Amber, D’Arcy, Daisy, Hannah, Åsa, Ivy, Charly en Lucy zullen in 2022 worden gedekt. Bailey, Bobbie, Loulou en Billie mogen ook vanaf 2022 worden ingezet vanaf het moment dat ze zijn goedgekeurd. De wachtlijst voor 2022 hebben wij gesloten vanwege de vele aanmeldingen. Voor tweede helft 2023 of zelfs  2024 kan men wel aanmelden, maar bedenk dat dit nog erg ver weg is. Voor actuele info klik op Geplande nesten

Nest van Australian Labradoodle Coco

Wachtlijst

Net als (vrijwel) iedere andere Australian Labradoodle fokker hebben wij een wachtlijst. Wij hielden altijd een gemiddelde wachttijd aan van maximaal 12 maanden, maar dat is tegenwoordig niet meer haalbaar. De wachttijden zijn een schatting aangezien wij volledig van moeder natuur afhankelijk zijn en dus ook van het aantal pups dat onze dames krijgen. Wij gaan standaard uit van zes pups per miniatuur nest en zeven voor de mediums. Meestal zijn het er meer, maar wij maken liever iemand extra blij dan dat wij een aankomende pupkoper moeten mededelen dat ze toch niet in aanmerking komen voor een pup. Op onze site geven wij een indicatie aan wanneer wij weer pups verwachten met daarin de te verwachtte periode van dekking en of er nog ruimte is voor dat nest op de wachtlijst of op de reservelijst. Onze ervaring leert dat er altijd mensen afhaken die in aanmerking komen voor een pup doordat ze reeds een pup hebben of geen interesse meer hebben door externe factoren. De geplande nesten staan op de volgorde die wij verwachten, maar het kan zo zijn dat een andere hond eerder/later wordt gedekt dan wij hebben ingeschat. De plek op de wachtlijst is voor ons meestal bepalend en niet of de aankomende pupkoper zich heeft ingeschreven op het dat moment voor ons ingeschatte nest.

Kennismakingsdagen

Deze dagen zullen in het vervolg alleen nog maar toegankelijk zijn voor de belangstellenden die zich bij ons hebben ingeschreven op de wachtlijst. We krijgen zoveel “eendagsvliegen” vandaar dit besluit.

Nieuwe regels EU

De EU heeft de regels gewijzigd voor het importeren van pups, maar ook voor het exporteren waardoor wij in principe geen pups meer aan het buitenland kunnen verkopen voordat de pup minimaal 15 weken is. Dit geldt ook voor de belangstellenden uit België.

Bent u van plan een Australian Labradoodle pup te kopen bij een buitenlandse fokker? Houd er dan rekening mee dat vanaf 29-12-2014 honden onder 15 weken Nederland niet meer in mogen!

Vanaf deze datum moet elke hond die Nederland binnenkomt, dus ook een pup, een geldige rabiës enting hebben. De rabiësvaccinatie mag pas vanaf 12 weken gegeven worden (ook als de fabrikant van het vaccin een jongere leeftijd opgeeft!) en is pas geldig 3 weken na het toedienen. De pup is dan inmiddels minstens 15 weken oud en mag dan pas de grens over.

Tot nog toe was voor pups die uit EU landen naar Nederland kwamen een uitzondering mogelijk en konden ze tot een leeftijd van 3 maanden zonder rabiësvaccinatie worden meegenomen. Om insleep van rabiës te voorkomen wordt deze uitzondering opgeheven. Dit betekent bovendien dat grote partijen jonge pups die uit het buitenland, vooral uit Oost-Europa, Nederland worden binnengebracht, ook niet meer zijn toegestaan als de dieren nog geen 15 weken oud zijn en geen geldige vaccinatie tegen rabiës hebben.

Voor wie een pup wil kopen bij een buitenlandse fokker, betekent dit dat men met de fokker overeen moet komen dat de pup tot hij 15 weken oud is bij de fokker kan blijven. Dat betekent ook dat het nog belangrijker is dat de fokker veel aan socialisatie doet, omdat de pup nu zijn hele eerste socialisatieperiode bij de fokker door zal brengen. Hij moet daar kennis kunnen maken met allerlei verschillende mensen en kinderen, met andere honden, met huiselijke geluiden en omstandigheden, maar ook buitensituaties zoals straten met verkeer of met andere dieren. Ga dus voor u een dergelijke koop sluit, goed na of de fokker van uw keuze hieraan kan voldoen!

Overleg bijtijds als u een dier van een buitenlandse fokker wilt aanschaffen. 

Australische Labradoodle

Voor de zoekmachines is het niet mogelijk om onderscheid te maken tussen de Australian Labradoodle en de Australische Labradoodle. Wij gebruiken meestal de Engelse Australian Labradoodle beschrijving, maar voor Google zetten we ook af en toe de Nederlandse Australische Labradoodle in de tekst.

Wij hebben acht volwassen miniatuur (Lola, Ivy, Åsa, Indy, D’Arcy, Charly, Amber en Lucy) Australian Labradoodles en twee mediums (Hannah en Daisy). Vanaf  2022 komen daar (na keuringen) Bailey, Billie, Loulou en Bobbie bij.

ALFA-Europe, ALAEU en MDBA.

Wij fokken grotendeels conform het fokreglement van ALFA-Europe en de ALAEU aangezien deze grotendeels aansluit bij de Nederlandse wetgeving. Wij registreren onze pups en fokhonden niet meer bij ALFA-Europe. Dit laatste vooral doordat wij de pups niet op een zeer jonge leeftijd willen laten castreren/steriliseren. De ALAEU sluit de Irish Soft Coated Wheaten uit en de MDBA vinden wij op dit moment geen meerwaarde vandaar dat wij voorlopig nergens bij aangesloten zijn evenals heel veel andere fokkers.
Wij zullen ons eventueel aansluiten bij een andere vereniging of misschien zetten we zelf wel iets nieuws op wanneer daarover goede afspraken worden gemaakt. Dit zal op korte termijn niet lukken, maar de eerste gesprekken met de andere fokkers hebben reeds plaatsgevonden.

Al onze fokhonden worden getest op HD en ED. Deze foto’s worden naar de OFA in Amerika gestuurd ter beoordeling. Ze krijgen elk jaar hun oogonderzoek bij een oogspecialist en allemaal zijn onze fokhonden (in of na 2017 geboren) middels DNA onderzoek getest op de volgende ziektes:
Haemofilie A (Factor VIII)
MDR1
Vachtkleur Merle
Degeneratieve Myelopatie, DM
Exercise Induced Collapse, EIC
HNPK
prcd PRA
Collie Eye Anomaly
Improper Coat

Deze testen zitten allemaal in het combipakket die wij aanvragen bij het Van Haeringen Laboratorium. Sommigen zijn overbodig, maar het zit nu eenmaal in het pakket. De uitgebreide DNA testen doen wij vanaf 2017. Daarvoor was het alleen Improper Coat, prcd PRA en eventueel de vachtkleuren. De fokhonden die voor 2017 zijn geboren zijn dan ook alleen met deze laatste testen gedaan.

Prijs

Conform de voorwaarden van de grondleggers van dit geweldige ras zijn wij verplicht de Australian Labradoodle pups te laten castreren/steriliseren. Bij ons is het alleen mogelijk om een pup te kopen met een contract waarin staat dat de pup binnen 12 maanden “geholpen” moet worden. De prijs bedraagt € 2.500 voor nieuwe aanmeldingen. De pupkoper dient zelf de operatie voor rekening dient te nemen. Meer info kunt u altijd bij ons opvragen.

In de prijs zit eveneens het DNA profiel en de stamboom.

Aanbetaling; € 100 voor plaatsing op de wachtlijst (dit bedrag wordt verrekend met daadwerkelijke aankoop).Voor iedere verkochte Australian Labradoodle pup storten wij € 10 op de rekening van DierenLot. Deze organisatie verzorgt wereldwijd hulp aan alle dieren in nood.

Zorg en allergie

Wij hebben voortdurend contact met onze eigen dierenarts. Dit gebeurt gedurende de zwangerschap, maar ook tijdens en na de bevalling. Na de bevalling worden de pups door hun volledig onderzocht. Natuurlijk worden alle pups ingeënt en worden alle officiële papieren overhandigd aan de koper. Eveneens zal de nieuwe eigenaren zoveel mogelijk informatie van ons meekrijgen die wij wenselijk vinden. Wanneer er onverhoopt toch een allergie op zal treden binnen 12 maanden zullen wij een ander baasje zoeken. Uw geld krijgt u dan natuurlijk terug.