In 2009 hebben wij meegewerkt aan de totstandkoming van een Europese organisatie voor Australian Labradoodle fokkers. Aangezien wij pas in 2007 zijn toegetreden tot de wereld van de fokkers stonden wij er blanco in en rolden al snel van de ene verbazing in de andere. Wat een mannetjes en vrouwtjes, en absoluut niet onze wereld. De haat en nijd en geroddel onderling deed ons al snel beseffen dat wij eigenlijk vooral onze eigen koers wilden varen maar dat is als beginneling niet zo makkelijk. Na overleggen bij fokkers thuis kwam men al snel tot de conclusie dat hetzelfde pad bewandelen geen optie was. Wat ons betreft horen ook de fokhonden in huis te wonen en niet in kennels. Dit vonden ze niet allemaal. Ook de Irish Soft Coated Wheaten werd een heel discussiepunt op zich. Toevallig waren wij de enige fokkers op dat moment die daarvan de eerste afstammeling in bezit hadden. Als de ene fokker niet met kennels mocht werken dan wij niet met de Wheaten…… Om het verhaal niet te lang te maken; er werd besloten om twee richtingen op te gaan; ALFA-Europe en ALAEU.

Vanwege de veelbesproken infusie van de Irish Soft Coated Wheaten moesten wij ons wel verenigen bij ALFA-Europe. Hierbinnen botste het al vrij snel tussen ons en 1 bestuurslid. Zelfs het vragen om een aanpassing van de gegevens op de website van ALFA-Europe was al een reden tot escalatie. Het was dan onze fout dat wij niet meteen gecontroleerd hadden dat hij een fout had gemaakt aangezien hij blijkbaar geen fouten maakte. Tot op de dag van vandaag staan er nog dezelfde fouten op de website. Nadat er weer een nieuwe gedragscode was opgesteld door het bestuur hebben wij geweigerd deze te ondertekenen en besloten onze eigen weg te gaan. Hierdoor hoefden wij ook onze pups niet meer te laten helpen met 7 weken! Dat wij onafhankelijk waren en geen fokhond bij bestuursleden hadden gekocht was zeker in ons voordeel. Dat wij vroegen waarom de fokhonden van nieuwe leden allemaal bij de bestuursleden vandaan kwamen was ook een ding op zich, maar genoeg over dit verleden!

Wij hebben vanaf dat moment de strengste gezondheidseisen gevolgd conform de eisen van de ALAEU die daarbij vooropliepen behoudens het toelaten van het fokken met aan Addison gerelateerde honden, maar dit was weer omdat een bestuurslid van de ALAEU veel honden had die deze ziekte binnen haar kennel had. Terugkruisingen zijn wij ook absoluut geen voorstander van.

Namen zullen wij hier niet noemen, maar dat diverse oprichters nog steeds in de diverse besturen zitten wijst op de starheid van de eerste verenigingen/stichtingen en dat deze leden niet onafhankelijk zijn.

Op zich zouden wij ons best willen aansluiten bij de MDBA, maar de naam Cobberdogs vinden wij niet prettig en ook niet toepasselijk. Al onze honden kunnen wij daar zonder meer inschrijven, maar wij zien daar geen toekomst in. Wie weet komt er ooit een samenwerking tussen deze organisatie en de WALA.

 

WALA australian labradoodle orange aussie dogsDe WALA is voor ons op dit moment de beste optie om wereldwijd meer te kunnen samenwerken en om een zuivere database samen te stellen. Wij willen meer samenwerken met andere fokkers uit andere landen om nieuwe bloedlijnen te creëren.
De visie van de Worldwide Australian Labradoodle Association (WALA) is bedacht en ontwikkeld door een gepassioneerde, diverse groep individuen. Deze oprichters erkenden de behoefte aan een Australian Labradoodle-rasvereniging die door leden wordt aangestuurd en werkt met democratische principes. Het bevorderen van wederzijds respect, opvoeding, communicatie en integriteit is een van de pijlers van de organisatie en staat wat ons betreft in schril contrast met die van ALFA-Europe en ALAEU. De doelstellingen van WALA zijn onder meer het verbeteren van het temperament, de gezondheid, de vacht en de structuur van het Australian Labradoodle-ras. 

 

 

 

orange aussie dogs australian labradoodle lidmaatschap walaDoordat diverse fokhonden van ons afstammen van de Irish Soft Coated Wheaten is het nog niet mogelijk om al onze fokhonden bij de WALA onder te brengen. De toekomstige kinderen van de 6e generaties zullen wel worden ondergebracht bij de WALA. Op dit moment zijn dat de toekomstige pups van Ivy (Cato), Charly, Loulou, Norah en Ruby.