Wie zijn we

Ons website-adres is: https://www.orangeaussiedogs.nl.

Privacyverklaring Orange Aussie Dogs

U deelt uw persoonsgegevens met ons wanneer u zich inschrijft of informatie wenst te verkrijgen. We vinden het belangrijk dat we zorgvuldig omgaan met deze persoonsgegevens en houden ons aan de wetten en regels die gaan over het gebruiken en bewaren van persoonsgegevens. Wij leggen u graag uit wat we met uw persoonsgegevens doen.

Deze privacyverklaring geldt voor alle personen die zich middels onze website inschrijven of informatie opvragen.

Wat zijn persoonsgegevens?

Persoonsgegevens zijn gegevens die iets vertellen over u. Of die we met u in verband kunnen brengen. Bijvoorbeeld uw naam en adres. U deelt persoonsgegevens met ons in deze situaties:

 • U heeft een hond bij ons gekocht.
 • U staat ingeschreven op de wachtlijst voor een pup
 • U hebt contact met ons gehad via een contactformulier op onze website.

Waarom verwerken we uw persoonsgegevens?

We verwerken uw persoonsgegevens omdat we u persoonlijke service willen geven. We gebruiken daarvoor informatie die we over u bewaard hebben. Zo kunnen we u zo goed en zo snel mogelijk helpen als u vragen heeft over een pup die u bij ons heeft gekocht of van plan bent te kopen. Met verwerken bedoelen we opslaan, veranderen, verwijderen, enzovoort.

Wat doen we met uw persoonsgegevens?

Hieronder leest u welke verschillende dingen we doen met uw persoonsgegevens.

 1. We doen ons werk

We bieden verschillende diensten aan:

 • Inschrijven voor een pup
 • Informatie aanbieden over onze Australian Labradoodles en de toekomstige pups
 • Informatie verstrekken over pups die reeds in bezit zijn van de pupkoper.

Voor deze diensten hebben we vaak uw naam en uw e-mailadres nodig.

 1. Wanneer delen wij uw gegevens?
 • Wanneer men een pup heeft gekocht uit een bepaald nest dan vragen wij aan alle pupkopers of men bezwaar heeft wanneer wij de e-mailadressen doorgeven aan de andere pupkopers om ervaringen uit te wisselen. Pas na akkoord zullen wij deze gegevens aan de genoemde personen verstrekken.
 • Wanneer wij niet in de gelegenheid zijn om belangstellenden bij ons te laten testen i.v.m. een eventuele allergie voor onze honden dan zullen wij proberen om bij genoemde personen in de omgeving een adres te vinden waar men kan testen met een voormalige pup van ons.
 • Voor de rest zullen wij geen informatie verstrekken aan derden.

Hoelang bewaren we uw gegevens?

In principe bewaren wij uw gegevens niet langer dan noodzakelijk. Hoelang we uw gegevens bewaren hang af van deze zaken:

 • Met welk doel bewaren we uw gegevens?
 • Hoelang moeten we van de wet de gegevens bewaren?

Hoe beveiligen we uw persoonsgegevens?

Alle gegeven staan op onze computer waar niemand toegang toe heeft.

Wat mag u doen met de persoonsgegevens die we van u hebben?

U mag de volgende dingen doen met de persoonsgegevens die we van u hebben:

 • Bekijken
 • Aanpassen
 • Beperken
 • Verwijderen
 • Bezwaar maken tegen de verwerking ervan
 • Heeft u geen computer, of wilt u geen e-mail sturen? Stuur ons dan een brief. U krijgt per post antwoord. Zo voorkomen we dat anderen uw persoonsgegevens zien.

Over deze privacyverklaring

Deze privacyverklaring geldt voor Orange Aussie Dogs en Zoo Happy en is gemaakt op 24 mei 2018. Deze privacyverklaring kan gewijzigd worden.

Heeft u vragen over privacy?

Heeft u na het lezen van deze privacyverklaring nog vragen over hoe wij uw persoonsgegevens gebruiken? Neem dan contact met ons op.

We hopen natuurlijk dat wij uw privacyvragen goed beantwoorden. Bent u toch niet tevreden met onze reactie? Dan kunt u een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.